Wijkraad Slachthuisbuurt Haarlem

De wijkraad Slachthuisbuurt (1.0) kwam elk jaar met 3 wijkkranten uit om de buurt te informeren over diverse zaken aangaande deze wijk.

Op verzoek van de wijkraad heb ik de wijkkrant in een nieuw jasje gestoken, wat zeer welkom is ontvangen.